Hvordan lage en Logo?

Fra skisse til ferdig produkt: Denne logoen skulle ha med et ikon som passer til en gård som driver med stall og oppdrett av hest. Jeg har sett på en del logoer som bruker gestalt teorien, at vi selv fullfører formen selv om den på en måte ikke er der. I denne logoen ser vi […]

Read More