• 54
    År siden i arbeider avisa fra 1962

Dette prosjektet

Det handlet om å lage en reklame fra før 1970. I denne oppgaven har jeg gjort ganske mye forskjellig, alt fra å style modellen til å fotografere. For å få en følelse av at det er en gammel reklame har jeg redigert den inn i et orginalt avisutklipp fra 1962.