Storyboard

Motion Graphics

Dette er introvideo til et awardsshow for studentene på Noroff. Videoen er en såkalt motion graphics. En blanding av forskjellige elementer som foto, film, tekst osv. Denne er laget ved hjelp av et program som heter After Effects.

Før vi lager den planlegges det ved hjelp av et skissert storyboard. Denne videoen er laget bare ved bruk av fotografier.